Top Tag

เป็นครูฝึกสอนลูกศิษย์มือให้มาสอนเรื่องความรักที่บ้าน

ตอนนี้ผมเป็นครูฝึกสอนที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาสอนที่นี่อยากจะไปสอนที่โรงเรียนใหญ่เพื่ออนาคตของตนเอง แต่เมื่อไปไม่ถึงฝั่งฝันจับฉRead More